Borsa de facilitadors/es UPC Nexus24
0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Borsa de facilitadors/es UPC Nexus24

En compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, les dades personals recollides en aquesta enquesta, seran tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme l'anàlisi proposat en l'enquesta. Podràs exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça atic@upc.edu

Hola, aquesta enquesta serveix per donar-se d'alta o renovar la teva permanència a la BORSA de FACILITADORS/ES del programa Nexus24 de la UPC. Pots trobar tota la informació al respecte a https://www.upc.edu/nexus24/ca
Hi ha 8 preguntes en aquesta enquesta.