Enquesta estudiantat de nou ingrés - Curs 2023/24_FNB
0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta estudiantat de nou ingrés - Curs 2023/24_FNB

Benvingut o benvinguda a la Universitat Politècnica de Catalunya,

Ara que inicies la teva formació a la UPC, ens agradaria conèixer algunes dades sobre l'elecció que has fet dels estudis universitaris per tal d'avaluar i millorar les accions d’informació i orientació organitzades per la Universitat.

Aquest és un qüestionari anònim; per tant, el tractament que es farà de les respostes garanteix la confidencialitat i qualsevol informe final fruit d'aquest qüestionari només en reflectirà els resultats globals.

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

Universitat Politècnica de Catalunya

La consulta és anònima i qualsevol tractament o resultat que es publiqui es farà de manera agrupada.